Begroting 2019

P4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

Taakveld:

Wat gaan we doen?

Hoe doen we dat?

Voldoen aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs.

Uitvoering van wettelijke taken;

De juridische overdracht van openbaar onderwijsgebouwen.

Toelichting

Uitvoering van wettelijke taken
Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd. De gemeente heeft nog wel een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, waaronder begroting, jaarrekening en benoemingen openbaar onderwijs.

De juridische overdracht van openbaar onderwijsgebouwen
De gemeente draagt de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs in 2019 in juridisch eigendom over aan het Voorschotens Openbaar Schoolbestuur, zoals dit ook is gebeurd met andere gebouwen.