Begroting 2019

Welkom op de website van de begroting 2019 van de gemeente Voorschoten

De gemeentebegroting is een basisinstrument voor de beleidmakers in een gemeente. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De begroting bevat een raming van baten (opbrengsten) en lasten (kosten) voor het komend begrotingsjaar 2019

De gemeente Voorschoten  wil u als inwoner, organisatie of instelling graag op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van de gemeente Voorschoten.
Dat doen we aan de hand van een aantal vragen: Wat wil de gemeente bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En voor welke kosten?
Heeft u opmerkingen, vragen of verbetersuggesties? Stuur dan s.v.p. een mail aan Gemeentevoorschoten@werkorganisatieduivenvoorde.nl