Begroting 2019

P4 Onderwijs

Lasten, baten, saldo

Lasten € 1.626.447
Baten € -80.198
Saldo € 1.546.249