Begroting 2019

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen;

Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen;

We willen sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen;

We willen schooluitval en schoolverzuim terugdringen.