Begroting 2019

Subsidies

Onderstaand overzicht geeft het overzicht van de uitbetaalde subsidies in 2016 tot en met 2018.
In 2017 is er ten opzichte van het jaar 2016 van het totale subsidiebudget 2% afgeroomd voor het beschikbaar stellen van innovatiesubsidies. Daarnaast is er nog eens 2% bezuinigd en is er een aanvullende bezuiniging van 30.000 euro verwerkt. Dit heeft ertoe geleid dat vrijwel alle organisaties te maken hebben gekregen met een bezuiniging op de subsidie van 6,7%. In een enkel geval zal een ander percentage te constateren zijn, wat te maken heeft met aanvullende subsidies in het sociaal domein of een andere subsidieopbouw. Ook bij de sportsubsidies is een afwijking hierop te constateren. De sportsubsidies zijn nl. gebaseerd op het ledenaantal en de verenigingen hebben een vast (lager) bedrag per lid gekregen.
In 2018 is er –eveneens ten opzichte van 2016 - wederom 2% als taakstelling ingeboekt. De aanvragen voor incidentele subsidies kunnen in principe nog ingediend worden in dit lopende jaar 2018.

Over het jaar 2019 valt het volgende te zeggen. De cumulatieve taakstelling heeft een effect op het niveau van de huidige voorzieningen. Inmiddels heeft het college besloten om in 2019 eenmalig het plafond voor incidentele subsidies op € 0 te stellen om deze effecten voor de programma’s 1, 3,4, 5 en 7 te kunnen compenseren. Met deze begroting wordt daarnaast aan u voorgesteld om in 2019 eenmalig een bedrag van € 90.000 ten laste van de reserve sociaal domein in te zetten om ook de effecten voor programma 6 sociaal domein te kunnen compenseren.
De termijn voor het indienen van aanvragen voor 2019 sloot op 1 september 2018. De aanvragen zitten nu in de beoordelingsfase. Hoe de exacte verdeling van het subsidiebudget er in 2019 uit komt te zien is op dit moment nog niet te zeggen.
Overigens is in het kader van de leesbaarheid 2016 als uitgangspunt genomen voor de weergave, ook als activiteiten inmiddels onder een ander taakveld vallen.

Tabel 133

Reguliere subsidies

Beleidsveld

Subsidieontvanger

Subsidies 2016

Subsidies 2017

Subsidies 2018

PROGRAMMA 1

VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid

Bureau Halt

7.650

7.137

6.994

Reddingsbrigade Leidschendam

1.336

1.246

1.221

PROGRAMMA 3

ECONOMIE

Festiviteiten 

Den Hartog festival  > Jazz Culinair (Ver. Centrum Horeca V.)

1.070

998

978

Oranjever. Kon. Wilhelmina

2.667

2.488

2.438

St. Paardensport Voorschoten

1.107

1.000

980

Weekend van Voorschoten

2.138

1.995

1.955

Vlietloop Voorschoten

800

746

731

St. Nationale Muziekdag Voorschoten

2.499

2.332

2.285

PROGRAMMA 4

ONDERWIJS

Voorzieningen onderwijs (alg)

Basisschool De Regenboog / commissie schoolsport

4.200

3.919

3.841

St. Kinderspeelzaal Voorschoten - VVE-subsidie

28.500

26.591

26.591

Educatieve tuin

St. Voor Elkaar Voorschoten - educatieve tuin (heemtuin)

7.500

6.998

5.000

PROGRAMMA 5

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Kunst en cultuur

BplusC

55.336

51.628

50.595

Christelijke Oratoriumver. Exultate Deo

350

zie innovatie

0

Harmonie Voorschoten

5.243

4.892

4.794

Museum Voorschoten

9.900

9.237

9.052

Musicultura

7.717

6.500

6.370

Muziekvereniging Laurentius

9.999

9.329

9.142

Sinfonietta Voorschoten

1.975

1.000

980

St. Behoud Oude Motor gemalen

905

844

827

St. Kinderfilmtheater Voorschoten

2.450

2.286

2.240

St. Kinderfilmtheater Voorschoten

0

zie innovatie

0

St. Podium Jong Professionals Jazz

1.000

933

914

St. Spuit 41

809

755

740

St. Voor Elkaar Voorschoten - Merelhof

27.665

25.812

25.196

St. Musica Antica da Camera

6.235

5.500

5.390

Toneelgroep Voorschoten

1.700

1.586

1.554

Voorschotens Kamerkoor

1.500

1.400

1.372

Voorschotense Kunstkring

1.285

1.199

1.175

Vox Clara

1.500

1.350

1.323

Vereniging tot Behoud van Oud Groen en Leefbaar VS

2.100

1.959

1.920

Openbaar bibliotheekwerk 

St. Openb. Bibliotheek - CIPVW

2.500

0

0

St. Openb. Bibliotheek Vst - Wassenaar

347.135

326.209

319.685

Bridgeclub Noord Hofland

350

350

350

Eerste Voorschotense Zwemver. (EVZV)

1.170

2.100

2.058

EVBC Badmintonvereniging

880

550

539

Handbalvereniging Voorschoten HVV '70

2.499

1.080

1.058

Honk en Softbalvereniging HSV Adegeest

1.700

580

568

IJsclub Voorschoten

1.800

3.330

3.263

Jeu de Boule De Six Pret

813

350

350

Mixed Hockey club MHC Forescate

7.530

9.690

9.496

OSV Palmare

1.320

zie innovatie

0

Roeivereniging Rijnland

2.020

820

804

Schaakvereniging

750

550

539

Slank en Kwiek

1.830

1.570

1.539

St. Tennispark Adegeest

700

350

350

Tennisvereniging TV Forescate

3.330

1.740

1.705

Ver. Voorschotense Visserij belangen

2.100

1.070

1.049

Volleybalvereniging Gemini Kangeroes

1.030

550

539

Voorschoten '97

8.500

8.380

8.212

Lokale omroep/kabel

St. Agglomeratieomroep Holland Centraal

12.260

12.986

13.641

PROGRAMMA 6

SOCIAAL DOMEIN

Kinderopvang

St. Kinderspeelzaal Voorschoten

151.000

140.883

102.909

Prev. Onderst. Jeugd

Festival voor de jeugd

5.000

4.665

0

Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland

200.000

205.260

201.155

Integrale jeugdgez.h

RDOG HM: Jeugd preventieteam (was: Bureau Jeugdzorg west) *

13.500

21.227

20.802

Scouting Kimball O'Hara

9.999

9.329

9.142

Scouting Leif Erikson

9.999

9.329

9.142

Scouting Maurits

1.374

1.000

980

Speel-o-theek 'Tante leen'

2.000

1.866

1.829

St. Scouting Impeesa

960

900

882

St. Vakantiepas

4.274

3.988

3.908

Bevord.mij.verkeer (wmo5)

Kwadraad - MIKA Thuiscoach

16.000

23.325

zie Kwadraad

Kwadraad - MIKA Thuiscoach

9.000

0

0

Kwadraad - Schoolmaatschappelijk Werk

44.000

37.320

zie Kwadraad

St. Buddy Netwerk

10.228

3.665

0

Mantelzorg (wmo4)

St. Voor Elkaar Voorschoten - mantelzorgondersteuning

107.000

99.831

97.835

Vrijwilligers (wmo4)

St. Voor Elkaar Voorschoten - professionalisering VIVE

40.000

0

0

St. Voor Elkaar Voorschoten - vrijwilligerscentrale VIVE

28.895

26.959

25.296

Schuldhulpverlening

Kwadraad - Sociaal Raadslieden

32.000

29.856

zie Kwadraad

Bevord.mij.verkeer

Kwadraad - Algemeen Maatschappelijk Werk

249.187

223.676

343.000

Kwadraad - Crisishulpverlening

10.000

28.867

zie Kwadraad

Kwadraad - Meldpunt Tijdelijk Huisverbod

7.500

zie Kwadraad - AMW

0

St. Autotocht Bejaarden (Van Ouden Van Dagen)

2.499

1.000

980

St. Ouderenbus Voorschoten

5.850

5.458

5.349

St. Voor Elkaar Voorschoten - Ouderen

166.291

155.150

152.047

Begeleide participatie

St. Vluchtelingenwerk Rijnade (Zuid Holland Noord)

64.725

60.388

56.051

Mantelzorgond 3D

St. Voor Elkaar Voorschoten - mantelzorgondersteuning

71.200

66.430

65.101

Club- en buurthuis

Buurthuis Bloemenwijk/Boschgeest

6.350

5.925

5.807

Gilde Samenspraak

1.603

1.496

1.466

NVVH vrouwennetwerk

850

793

777

St. Jansland

350

0

0

St. Voor Elkaar Voorschoten - Merelhof

9.435

0

0

St. Assalem

5.775

5.388

5.280

St. Topaz Buurthuis Vlietwijk - beheer & ontw. Buurthuis

2.000

1.866

1.828

St. Topaz Buurthuis Vlietwijk - buurtfunc. ontmoetingspunt

6.350

5.925

5.807

Vereniging Noord-Hofland

8.350

7.791

7.635

PROGRAMMA 7

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Gezondheid (algemeen)

Leidse Rechtswinkel

1.603

1.496

1.466

Oogvereniging Leiden en omstreken

350

0

0

Reuma patiënten vereniging Leiden e.o.

0

467

458

St. Alzheimer Café

1.000

933

914

St. Huisdieren voor Ouderen (HUVO)

750

0

0

St. Welzijn en Zorg Doven Z.H.

350

350

343

UDCN Vlietlanderit

600

560

549

Zonnebloem, afdeling Voorschoten

1.900

1.000

980

Totaal subsidies uit Subsidieplan

1.907.450

1.748.277

1.672.061

Tabel 134

Innovatiesubsidies (tussenstand)

Beleidsveld

Subsidieontvanger

Subsidies 2017

Subsidies 2018

PROGRAMMA 0

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Overige stelposten (P0)

Stichting DoreMifa

625

0

Ondernemersvereniging Voorschoten

2.500

0

Kwadraad Innovatie

5.000

zie Kwadraad

Stichting MEE Innovatie

3.635

0

Voor Elkaar Innovatie

5.000

5.000

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland

10.000

0

Stichting Filmtheater Voorschoten programma documentaires e.d. "kinderen"

1.000

1.000

Stichting Dress for Success - incidenteel

1.000

1.500

Onderwatersportvereniging Palmare

1.300

0

Exultate Deo voor Mattheus Passion

3.000

0

Volkstuindersvereniging Voorschoten incidenteel

700

700

Repair Café Voorschoten

2.500

0

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar Digisterker

981

981

Kunstkring Voorschoten

908

0

Totaal subsidies innovatiebudget

38.149

9.181

Tabel 135

Overige subsidies

Beleidsveld

Subsidieontvanger

Subsidies 2016

Subsidies 2017

Subsidies 2018

PROGRAMMA 5

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Onderhoud kinderboerderij

Volkstuindersvereniging Voorschoten subsidieplan

0

350

350

Kunst en Cultuur

Protestantse Gemeente Voorschoten orgel-beiaardconcerten

1.500

933

914

PROGRAMMA 6

SOCIAAL DOMEIN

Club- en buurthuis

Woonzorgcentrum Topaz Vlietwijk "Individuele activiteiten

0

17.727

17.372

Prev. onderst. Jeugd

Stichting Jeugd en Samenleving (JES)

15.825

14.765

14.470

Clientondersteuning MEE 3D

Stichting MEE Zuid Holland Noord CJG en Integrale Vroeghulp

11.443

10.676

10.462

Clientondersteuning MEE 3D

Stichting MEE Zuid Holland Noord "prestatiedenken"

181.734

169.558

166.167

Re-integratievoorz. (wwb werk)

St. Voor Elkaar-Tegenprestatie

4.500

4.199

4.115

Jeugdprev team 3D

RDOG HM - CJG dienstverl. 2017 (aanvull. diensten PZJ 2017)

37.886

21.577

15.368

geëscaleerde zorg 18-

RDOG Hollands Midden ‘Veilig Thuis’

95.547

101.509

99.479

PROGRAMMA 7

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Centrum Jeugd + Gezin (CJG)

Humanitas Home Start

10.750

10.030

9.829

Centrum Jeugd + Gezin (CJG)

Stichting Vitalis

0

3.087

3.025

Gezondheid (algemeen)

St. Hospice Wassenaar

0

9.330

9.143

Totaal overige subsidies

359.185

363.741

350.694