Begroting 2019

Investeringen

Tabel 145

Investeringsplanning 2019-2022

Domein

Omschrijving investering

2019

2020

2021

2022

bruggen

Bruggen Valkeweg

215.000

reiniging

voertuig 244

75.000

reiniging

ravo , voertuig 265

165.000

bruggen

Investeringen in Bruggen

342.500

57.500

57.500

57.500

wegen

Investeringen wegen

685.000

420.000

groen

voertuigen 236, 239

110.000

wegen

Voertuigen 241, 242

110.000

begraafplaats

Roberine 264 

60.000

reiniging

2 Schuitemaker Rolbezems

62.000

Totaal Investeringen onderdeel van investeringsplafond

797.500

337.500

804.500

477.500

Afval

Containers

173.000

afval

Investeringen afvalbeleidsplan

287.680

Riolering

Voertuig 271

220.000

riolering

Vrijvervalriolering vGRP 2014-2018

1.295.000

1.320.000

1.350.000

1.370.000

riolering

Minigemalen vGRP 2014-2018

30.000

30.000

30.000

30.000

Riolering

gemalen: 1 Molenlaan in 2020 en 2 Krimwijk II in 2021

137.600

42.510

Water

Damwand

6.413

Water

waterbouwkundige kunstwerken vGRP 2014-2018

275.000

275.000

275.000

275.000

Totaal Investeringen gesloten systeem

2.280.680

1.769.013

1.697.510

1.675.000

Investeringsplafond

In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect. Het sinds 2014 ingestelde investeringsplafond beoogt de afschrijvingslasten te maximeren om de lasten voor de exploitatie op een aanvaardbaar niveau te houden. Het maximale bedrag wat beschikbaar is aan afschrijvingslasten voor nieuwe investeringen is jaarlijks
€ 100.000.

Afbakening
De investeringen ten laste van de zogenaamde “gesloten exploitaties” (Riool en afval) blijven buiten beschouwing voor het investeringsplafond.

Tabel 146

Afschrijvingslasten investeringsplan onderdeel investeringsplafond

Investeringen

2020

2021

2022

2023

Bruggen Valkeweg

5.375

5.375

5.375

5.375

voertuig 244

7.500

7.500

7.500

7.500

ravo , voertuig 265

16.500

16.500

16.500

16.500

Investeringen in Bruggen

8.563

10.000

11.438

12.875

Investeringen wegen

17.125

27.625

voertuigen 236, 239

15.714

15.714

15.714

Voertuigen 241, 242

15.714

15.714

15.714

Roberine 264

6.000

6.000

6.000

2 Schuitemaker Rolbezems

6.200

6.200

Totale afschrijvingslasten investeringsplan 2019 -2022

37.938

76.804

101.566

113.504

Investeringsplafond 2019-2022*

100.000

200.000

300.000

400.000

Ruimte binnen investeringsplafond

62.063

123.196

198.434

286.496

* Investeringen worden geactiveerd in het jaar na afronding van de investering, dus van investeringen in 2019 drukken de kapitaallasten vanaf 2020 op de begroting.