Begroting 2019

P8 Wonen en bouwen

Financiën

Exploitatie
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
Baten
Mutaties reserves
1.098
37
38
61
61