Begroting 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek en cultureel centrum op één locatie voor alle inwoners;

Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken;

De aantrekkelijkheid van Voorschoten vergroten voor huidige inwoners, nieuwe inwoners en bezoekers;

Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Voorschoten behouden en versterken, ook qua onderlinge samenhang, met een teruglopend subsidiebudget;

Het behouden van de zwemfunctie voor de inwoners van Voorschoten;

Behoud en versterking van het groene en dorpse karakter.